PLUS 7 DNÍ

Najčítanejší slovenský týždenník teraz za najnižšiu cenu na trhu!

PLUS 7 DNÍ
ušetrite až 23 EUR

Každý týždeň si nájdete najnovšie vydanie PLUS 7 DNÍ vo vašej poštovej schránke. Nezmeškajte ani jedno vydanie a ušetrite oproti bežnej cene v stánku.

Prosím, označte jednu z možností
Súhlasím so zasielaním cielených marketingových aktivít a s príležitostným oslovením s ponukami tovarov a služieb spoločnosti News and Media Holding a.s. do odvolania súhlasu, max. po dobu 5 rokov.
Súhlasím s obchodnými podmienkami a potvrdzujeme oboznámenie sa so Zásadami spracúvania osobných údajov.

© eStánok.sk | 2009 - 2021 News and Media Holding a.s.

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Fakturačné údaje:
News and Media Holding a.s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

IČO: 47 256 281
DIČ: 2024173459
IČ DPH (VAT ID): SK2024173459

Poštová adresa:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava